نمایش 1–9 از 86 نتیجه

نمایش 9 24 36

یاتاقان CIB شماره فنی UCP204

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UCP204 قطر داخلی: 20 میلی متر قطر خارجی: 125 میلی متر ارتفاع: 65 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP203

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UCP203 قطر داخلی: 17 میلی متر قطر خارجی: 127 میلی متر ارتفاع: 38 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC308

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UC308 قطر داخلی: 40 میلی متر قطر خارجی: 90 میلی متر ارتفاع: 52 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC211

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UC211 قطر داخلی: 55 میلی متر قطر خارجی: 100 میلی متر ارتفاع: 55.6 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC203

یاتاقان چینی درجه یک وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UC203
  1. قطر داخلی: 17 میلی متر
  2. قطر خارجی: 47 میلی متر
  3. ارتفاع: 31 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC316

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UC316 قطر داخلی:80 میلی متر قطر خارجی: 180 میلی متر ارتفاع: 86 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC315

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UC315 قطر داخلی:75 میلی متر قطر خارجی: 160 میلی متر ارتفاع: 82 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC310

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UC310 قطر داخلی:50 میلی متر قطر خارجی: 110 میلی متر ارتفاع: 61 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UC216

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UC216
  1. قطر داخلی:80 میلی متر
  2. قطر خارجی: 140 میلی متر
  3. ارتفاع: 82.6 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی