ZDX

نمایش 1–9 از 57 نتیجه

رولبرینگ ZDX شماره فنی 498/492

رولبرینگ هندی و درجه یک ZDX

شماره فنی: 498/492
  1. قطر داخلی(mm) : 84.138
  2. قطر خارجی (mm) : 133.35
  3. عرض (mm) : 30.162

رولبرینگ ZDX شماره فنی 540626

رولبرینگ هندی و درجه یک ZDX

شماره فنی: 540626 قطرداخلی:100 میلیمتر قطر خارجی:150میلیمتر ارتفاع:62 میلیمتر قفسه فیبری از سری بلبرینگ های میکسری

رولبرینگ ZDX شماره فنی 534176

رولبرینگ هندی و درجه یک ZDX

شماره فنی:

534176

قطر داخلی: 110 میلی متر قطر خارجی: 180 میلی متر عرض: 69 میلی متر ارتفاع: 82 میلی متر

رولبرینگ ZDX شماره فنی 532803

رولبرینگ هندی و درجه یک ZDX

شماره فنی: 532803

رولبرینگ ZDX شماره فنی 532488

رولبرینگ هندی و درجه یک ZDX

شماره فنی: 532488 قطر داخلی: 65 میلی متر قطر خارجی: 120 میلی متر عرض: 46 میلی متر

رولبرینگ ZDX شماره فنی 528946

رولبرینگ هندی و درجه یک ZDX

شماره فنی: 528946 قطر داخلی: 105میلیمتر قطر خارجی: 170 میلیمتر عرض: 35 میلیمتر

مخصوص چرخ جلو مایلر

   

رولبرینگ ZDX شماره فنی 522549/10D

رولبرینگ هندی و درجه یک ZDX

شماره فنی: 522549/10D قطر داخلی: 110 میلی متر قطر خارجی: 180 میلی متر

رولبرینگ ZDX شماره فنی 522548/10D

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 522548/10D قطر داخلی: 110 میلی متر قطر خارجی: 160 میلی متر

رولبرینگ ZDX شماره فنی 522380

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 522380 قطر داخلی: 50 میلی متر قطر خارجی: 100 میلی متر عرض: 35 میلی متر