بلبرینگ

نمایش 1–9 از 79 نتیجه

بلبرینگ ماشین سواری (1)

بیرینگ NSK شماره فنی 35BD5220

"بلبرینگ 35BD5220"

شماره فنی :

35BD5220

 1. قطر داخلی(mm) : 35
 2. قطر خارجی (mm) : 52
 3. عرض (mm) : 20

بیرینگ NACHI شماره فنی 6202/2RS

"بلبرینگ ژاپنی ناچی"

شماره فنی :

6202/2RS
 1. قطر داخلی(mm) : 15
 2. قطر خارجی (mm) : 35
 3. عرض (mm) :11
2RS : کاسه نمد لاستیکی در دو طرف بیرینگ

بیرینگ NACHI شماره فنی 6307/2RS

"بلبرینگ 6307/2RS"

شماره فنی :

6307/2RS
 1. قطر داخلی (mm) : 35
 2. قطر خارجی (mm) :80
 3. ارتفاع (mm) :21
2RS : کاسه نمد لاستیکی در دو طرف بیرینگ

بیرینگ NACHI شماره فنی 6303ZZC3

"بلبرینگ 6303ZZC3"

شماره فنی :

6303ZZC3
 1. قطر داخلی(mm) : 17
 2. قطر خارجی (mm) : 47
 3. عرض (mm) : 14

بیرینگ NACHI شماره فنی 6215ZZC3

"بلبرینگ ژاپنی ناچی"

شماره فنی :

6215ZZC3
 1. قطر داخلی(mm) : 75
 2. قطر خارجی (mm) : 130
 3. عرض (mm) :25
2RS : کاسه نمد لاستیکی در دو طرف بیرینگ

بیرینگ NACHI شماره فنی 6214/2RSC3

"بلبرینگ ژاپنی ناچی"

شماره فنی :

6214/2RSC3
 1. قطر داخلی(mm) : 70
 2. قطر خارجی (mm) : 125
 3. عرض (mm) :24
2RS : کاسه نمد لاستیکی در دو طرف بیرینگ

بیرینگ NACHI شماره فنی 6214ZZC3

"بلبرینگ ژاپنی ناچی"

شماره فنی :

6214ZZC3
ویژگی های محصول
 1. قطر داخلی(mm) : 70
 2. قطر خارجی (mm) : 125
 3. عرض (mm) : 24

بیرینگ NACHI شماره فنی 6213ZZC3

"بلبرینگ ژاپنی ناچی"

شماره فنی :

6213ZZC3
 1. قطر داخلی(mm) : 65
 2. قطر خارجی (mm) : 120
 3. عرض (mm) :23

بیرینگ NACHI شماره فنی 6209ZZ

"بلبرینگ ژاپنی ناچی"

شماره فنی :

6209ZZ
 1. ویژگی های محصول
  1. قطر داخلی(mm) : 45
  2. قطر خارجی (mm) : 85
  3. عرض (mm) : 19