یاتاقان

نمایش 1–9 از 124 نتیجه

یاتاقان CiB شماره فنی UCP319

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UCP 319 قطر داخلی: 95 میلی متر قطر خارجی: 470 میلی متر ارتفاع: 120 میلی متر

یاتاقان CiB شماره فنی UCP318

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UCP 318 قطر داخلی: 90 میلی متر قطر خارجی: 430 میلی متر ارتفاع: 110 میلی متر

یاتاقان CiB شماره فنی UCP322

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UCP322 قطر داخلی: 110 میلی متر قطر خارجی: 520 میلی متر ارتفاع: 117 میلی متر

یاتاقان CIB شماره فنی UCP218

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP322

قطر داخلی: 90 میلی متر قطر خارجی: 327 میلی متر ارتفاع: 200 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP320

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران )

شماره فنی:

UCP322

قطر داخلی: 90 میلی متر قطر خارجی: 327 میلی متر ارتفاع: 200 میلی متر مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP315

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UCP315
 1. قطر داخلی: 75 میلی متر
 2. قطر خارجی: 380 میلی متر
 3. ارتفاع: 198 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP311

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UCP311
 1. قطر داخلی: 55 میلی متر
 2. قطر خارجی: 310 میلی متر
 3. ارتفاع: 80 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP310

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UCP310
 1. قطر داخلی: 50 میلی متر
 2. قطر خارجی: 275 میلی متر
 3. ارتفاع: 75 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

یاتاقان CIB شماره فنی UCP308

یاتاقان چینی درجه یک

وارد کننده: شرکت آرمان روشن تجارت راد ( بـلبـریـنـگ ایـــــران ) شماره فنی: UCP308
 1. قطر داخلی: 40 میلی متر
 2. قطر خارجی: 220 میلی متر
 3. ارتفاع: 116 میلی متر
مخصوص ماشین آلات صنعتی و کشاورزی