نمایش 1–9 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

رولبرینگ ZDX شماره فنی509043TVP

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 509043TVP
 1. قطر داخلی: 26.5 میلی متر
 2. قطر خارجی: 57 میلی متر
 3. وزن: 150گرم
 4. جنس قفسه: فیبری

رولبرینگ ZDX شماره فنی 415647/10

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 415647/10
 1. قطر داخلی: 75  میلی متر
 2. قطر خارجی:145 میلی متر
 

رولبرینگ ZDX شماره فنی 224335/10

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 218248/10
 1. قطر داخلی(mm) : 101
 2. قطر خارجی (mm) : 212
 3. عرض (mm) : 66

رولبرینگ ZDX شماره فنی 218248/10

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 218248/10
 1. قطر داخلی(mm) : 90
 2. قطر خارجی (mm) : 147
 3. عرض (mm) : 40

رولبرینگ ZDX شماره فنی 45280/20

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 45280/20
 1. قطر داخلی(mm) : 44.45
 2. قطر خارجی (mm) : 104.77
 3. عرض (mm) : 30.16

رولبرینگ ZDX شماره فنی 33213

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 33213
 1. قطر داخلی(mm) : 65
 2. قطر خارجی (mm) : 120
 3. عرض (mm) : 41

رولبرینگ ZDX شماره فنی 37425/625

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 37425/625
 1. قطر داخلی(mm) : 107.9
 2. قطر خارجی (mm) : 158.7
 3. عرض (mm) : 23

رولبرینگ ZDX شماره فنی 36690/20

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 36690/20
 1. قطر داخلی(mm) : 146.05
 2. قطر خارجی (mm) : 193.67
 3. عرض (mm) : 28.57

رولبرینگ ZDX شماره فنی 543805

رولبرینگ هندی درجه یک

شماره فنی: 543805
 1. قطر داخلی(mm) : 38.1
 2. قطر خارجی (mm) : 90
 3. عرض (mm) : 33